Gløymt passord på din AutoPASS avtale? 

Velkommen til Vossapakko

Her kan du teikne avtale og logge inn på MI SIDE, der du enkelt kan få oversikt over dine passeringar og endre opplysningar på avtalen din.
 
Du finn også informasjon om bompengeanlegget, takstar, svar på vanlege spørsmål og driftsmeldingar.
 
AutoPASS - automatiske bomstasjonar:
Med AutoPASS-brikke i bilen blir passeringa belasta din avtale. Dersom du ønskjer rabatt ved passering, kan du teikne avtale med Vossapakko.
For meir informasjon, sjå AVTALE.
 
Har du ikkje AutoPASS-brikke blir det tatt bilete av bilskiltet.  
Då har du tre betalingsalternativ:
  1. Betaling via internett
  2. Betaling via servicestasjon i området
  3. Få tilsendt faktura i posten til eigar av bilen
For meir informasjon, sjå BETALING.

 
Vis bomstasjoner og servicestasjoner i Vossapakko i et større kart


 

Vossapakko
v/BT Signaal
Postboks 2623 Møhlenpris
5836 BERGEN

 

PERONVERN

 
IndexTagCopyLength of valueValue (First 100 chars)
1<!--@TemplateImageColumns-->Copy tag to clipboard10
2<!--@ParagraphText-->Copy tag to clipboard332Vossapakko v/BT Signaal Postboks 2623 Møhlenpris 5836 BERGEN   PERONVERN  
3<!--@ParagraphImageHAlign-->Copy tag to clipboard4left
4<!--@ParagraphImageVAlign-->Copy tag to clipboard3top
5<!--@ParagraphHeader-->Copy tag to clipboard7Adresse
6<!--@ParagraphID-->Copy tag to clipboard43889
7<!--@ParagraphPageID-->Copy tag to clipboard3810
8<!--@ParagraphGlobalID-->Copy tag to clipboard10
9<!--@ParagraphImageClean-->Copy tag to clipboard65/Files/Billeder/../System/prosjektweb_mal/images/autopass_106.png
10<!--@ParagraphImageLinkClean-->Copy tag to clipboard22http://www.autopass.no
11<!--@ParagraphImageLinkAlt-->Copy tag to clipboard0
12<!--@ParagraphImageLinkTarget-->Copy tag to clipboard0
13<!--@ParagraphImageText-->Copy tag to clipboard0
14<!--@ParagraphImageWidth-->Copy tag to clipboard266
15<!--@ParagraphImageHeight-->Copy tag to clipboard3106
16<!--@ParagraphForceImageWidth-->Copy tag to clipboard10
17<!--@ParagraphForceImageHeight-->Copy tag to clipboard10
18<!--@ParagraphImage-->Copy tag to clipboard170
19<!--@ParagraphModule-->Copy tag to clipboard0
20<!--@Global:Server.Date-->Copy tag to clipboard1021.04.2014
21<!--@Global:Server.Date.Day-->Copy tag to clipboard221
22<!--@Global:Server.Date.Hour-->Copy tag to clipboard17
23<!--@Global:Server.Date.Minute-->Copy tag to clipboard10
24<!--@Global:Server.Date.Month-->Copy tag to clipboard14
25<!--@Global:Server.Date.Second-->Copy tag to clipboard226
26<!--@Global:Server.Date.Weekday-->Copy tag to clipboard11
27<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->Copy tag to clipboard217
28<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->Copy tag to clipboard6måndag
29<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->Copy tag to clipboard2
30<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->Copy tag to clipboard5april
31<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->Copy tag to clipboard3apr
32<!--@Global:Server.Date.Year-->Copy tag to clipboard42014
33<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->Copy tag to clipboard3111
34<!--@Global:Server.Date.Quarter-->Copy tag to clipboard12
35<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->Copy tag to clipboard1921.04.2014 07:00:26
36<!--@Global:Server.Date.LongDate-->Copy tag to clipboard1421. april 2014
37<!--@Global:Server.Date.LongTime-->Copy tag to clipboard807:00:26
38<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->Copy tag to clipboard1421. april 2014
39<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->Copy tag to clipboard1021.04.2014
40<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->Copy tag to clipboard507:00
41<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->Copy tag to clipboard29Mon, 21 Apr 2014 05:00:26 GMT
42<!--@Global:Server.Date.Sortable-->Copy tag to clipboard192014-04-21T07:00:26
43<!--@Global:Server.Date.SortableOffset-->Copy tag to clipboard252014-04-21T07:00:26+02:00
44<!--@Global:Pageview.Url-->Copy tag to clipboard12Default.aspx
45<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->Copy tag to clipboard14/Default.aspx?
46<!--@Global:Page.ID-->Copy tag to clipboard3810
47<!--@Global:Page.Name-->Copy tag to clipboard4Hjem
48<!--@Global:Area.ID-->Copy tag to clipboard234
49<!--@Global:Area.Name-->Copy tag to clipboard11Vossapakken
50<!--@Global:Area.Primarydomain-->Copy tag to clipboard0
51<!--@Global:Area.Lang-->Copy tag to clipboard2nn
52<!--@Global:Area.LongLang-->Copy tag to clipboard5nn-NO
53<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->Copy tag to clipboard23Norsk (nynorsk) (Norge)
54<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->Copy tag to clipboard5Norge
55<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->Copy tag to clipboard22norsk, nynorsk (Noreg)
56<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->Copy tag to clipboard5Noreg
57<!--@Global:Area.Culture.Name-->Copy tag to clipboard5nn-NO
58<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->Copy tag to clipboard2NO
59<!--@Global:Page.Top.Name-->Copy tag to clipboard4Hjem
60<!--@Global:Page.Top.ID-->Copy tag to clipboard3810
61<!--@Global:Extranet.UserID-->Copy tag to clipboard10
62<!--@Global:Extranet.UserName-->Copy tag to clipboard0
63<!--@Global:Extranet.Password-->Copy tag to clipboard0
64<!--@Global:Extranet.Name-->Copy tag to clipboard0
65<!--@Global:Extranet.Company-->Copy tag to clipboard0
66<!--@Global:Extranet.Address-->Copy tag to clipboard0
67<!--@Global:Extranet.Address2-->Copy tag to clipboard0
68<!--@Global:Extranet.Zip-->Copy tag to clipboard0
69<!--@Global:Extranet.City-->Copy tag to clipboard0
70<!--@Global:Extranet.Country-->Copy tag to clipboard0
71<!--@Global:Extranet.Email-->Copy tag to clipboard0
72<!--@Global:Extranet.Phone-->Copy tag to clipboard0
73<!--@Global:Extranet.CustomerNumber-->Copy tag to clipboard0
74<!--@Global:Request.UserAgent-->Copy tag to clipboard39CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
75<!--@Global:Extranet.Groups-->Copy tag to clipboard0
76<!--@Global:Page.Manager.Username-->Copy tag to clipboard0
77<!--@Global:Page.Manager.Name-->Copy tag to clipboard0
78<!--@Global:Page.Manager.Email-->Copy tag to clipboard0
79<!--@Global:Page.Manager.Phone-->Copy tag to clipboard0
80<!--@Global:Page.Manager.Fax-->Copy tag to clipboard0
81<!--@Global:Page.Editor.Username-->Copy tag to clipboard8veronica
82<!--@Global:Page.Editor.Name-->Copy tag to clipboard8Veronica
83<!--@Global:Page.Editor.Email-->Copy tag to clipboard21veronica@brotunnel.no
84<!--@Global:Page.Editor.Phone-->Copy tag to clipboard0
85<!--@Global:Page.Editor.Fax-->Copy tag to clipboard0
86<!--@Global:Request.Url-->Copy tag to clipboard38http://www.vossapakko.net/Default.aspx
87<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->Copy tag to clipboard38http://www.vossapakko.net/Default.aspx
88<!--@Global:Request.Host-->Copy tag to clipboard18www.vossapakko.net
89<!--@Global:Request.OriginalString-->Copy tag to clipboard41http://www.vossapakko.net:80/Default.aspx
90<!--@Global:Request.PathAndQuery-->Copy tag to clipboard13/Default.aspx
91<!--@Global:Request.Port-->Copy tag to clipboard280
92<!--@Global:Request.Query-->Copy tag to clipboard0
93<!--@Global:Request.Scheme-->Copy tag to clipboard4http
94<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->Copy tag to clipboard0
95<!--@Global:Stylesheet.ID-->Copy tag to clipboard42324
96<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->');">Copy tag to clipboard219
97<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->Copy tag to clipboard63/Files/System/Prosjektweb_vossapakko/Images/Voss-overbilde2.jpg
98<!--@Global:Stylesheet.TopLogoLinkClean-->Copy tag to clipboard19Default.aspx?ID=810
99<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->');">Copy tag to clipboard246
100<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->Copy tag to clipboard72/Files/System/Prosjektweb_vossapakko/Images/Voss-overbilde-logo-crop.jpg
101<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicLinkClean-->Copy tag to clipboard19Default.aspx?ID=810
102<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->Copy tag to clipboard0
103<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->Copy tag to clipboard0